×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/02/26 - 09:21
  • بازدید : 169
  • تعداد بازدیدکننده : 161
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع "ویرایش ژنومی در گامت و جنین بیماران نابارور" به مناسبت هفته ملی جمعیت

به مناسبت هفته ملی جمعیت ژورنال کلابی توسط مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی در تاریخ 1402/2/25 برگزار گردید.

به مناسبت هفته ملی جمعیت ژورنال کلابی با موضوع "ویرایش ژنومی در گامت و جنین بیماران نابارور" توسط مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی برگزار گردید.

در این جلسه در بخش اول سخنرانی به تعریف ناباروری و اتیولوژی آن در مردان و زنان و در ادامه به ناباروری با علل ژنتیکی پرداخته شد. در این بخش در مورد انواع مختلف ناهنجاری­های کروموزومی و ماکرو و میکرودلیشن­ها و تاثیرات آن بر فرآیند اسپرماتوژنز صحبت شد.

در ادامه به بررسی چندین نمونه تراتوزوسپرمی، آستنوزوسپرمی آزواسپرمی غیرانسدادی با منشا ژنتیکی و پاتوژنز و تطاهرات     بافت شناسی آنها پرداخته شد. در مورد ارتباط انواع ناهنجاری­های کروموزومی و ژنی مسبب آزواسپرمی غیر انسدادی با نتیجه تست TESE صحبت شد. سپس به شایع­ترین علت آزواسپرمی انسدادی با منشا ژنتیکی یعنی CBAVD پرداخته شد.

در بخش دوم به مرور ناباروری با منشا ژنتیکی در زنان پرداخته شد.

در بخش سوم سخنرانی نحوه تشخیص و تایید علت ناباروری با منشا ژنتیکی توصیح داده شد و مروری بر پیشرفت­های این حوزه شد.

در بخش چهارم سخنرانی در مورد پتانسیل سیستم CRISPR/Cas9 در ویرایش ژنومی و مزایا و معایب آن صحبت شد. در ادامه به پیشرفت­های حوزه پیوند SSC، ویرایش ژنومی در SSC و تولید موش­های موتانت مدل ناباروری با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 برای بررسی و تایید تظاهرات بالینی و بافت­شناسی ناباروری با منشا ژنتیکی در بیماران ناباروری که موتاسیون در آنها تایید شده است و همچنین ویرایش ژنومی این موش­های موتانت برای برگرداندن قدرت باروری در آنها و گسترش مرزهای تحقیقاتی در درمان ناباروری با سیستم ویرایش ژنومی و همچنین به پیشرفت­ها در زمینه استفاده از سیستم ویرایش ژنومی در سلول­های سوماتیک دارای موتاسیون مرتبط با ناباروری و تولید iPSC و یا انجام SCNT و تمایز سلول­های بنیادی به دست آمده به PGC و تبدیل آنها به SSC و پیوند آنها به بیضه و یا تولید گامت در آزمایشگاه و سپس پیوند آن در جهت برگرداندن قدرت باروری یا استفاده از آنها در سیستم­های ART پرداخته شد. سپس پتانسیل به کارگیری ویرایش ژنومی در زیگوت برای درمان ناباروی با منشا ژنتیکی در مردان و زنانی که موتاسیون در ژن­هایی است که در تشکیل پیش هسته، لقاح یا تکامل اولیه رویانی نقش دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در مورد امکان ویرایش ژنومی میتوکندری در بیماران ناباروری که علت ناباروری موتاسیون در ژن­های میتوکندریایی است که در کیفیت اووسیت و پیری اووسیت و کیفیت اسپرماتوژنز نقش دارند بحث شد و چالش­های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش پنجم به مرور مقالات و مطالعات این حوزه و نقد و بررسی این مطالعات پرداخته شد.

در انتهای سخنرانی نیز در مورد استفاده از این سیستم­ها و چالش­های آنها در کارآزمایی های بالینی و قوانین جهانی در این حوزه صحبت شد و توصیه­های لازم برای انجام مطالعات حیوانی در این حوزه ارائه گردید.

  • گروه خبری : اخبار عمومی,آرشيو اخبار
  • گروه خبری : 126865
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب