×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/02 - 12:25
  • بازدید : 91
  • تعداد بازدیدکننده : 86
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

نشست طرح تحقیقاتی مطالعه محاسباتی میانکنشهای پروتئین CD24 و anti-CD24 scFv طراحی شده با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک شبیه سازی مولکولی و داکینگ و تایید آن با SPR برگزار شد.

مصاحبه با دکتر مژگان بنده پور مجری طرح تحقیقاتی

روز چهارشنبه مورخ دوم اسفند ماه 1402 نشست خبری با دکتر مژگان بنده پور، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی و استاد گروه بیوتکنولوژی پزشکی، در خصوص طرح تحقیقاتی "مطالعه محاسباتی میانکنشهای پروتئین CD24 و anti-CD24 scFv طراحی شده با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک شبیه سازی مولکولی و داکینگ و تایید آن با SPR"  در محل مرکز تحقیقات به شرح ذیل برگزار شد:

  •  در خصوص طرح و هدف از اجرای آن توضیحاتی بفرمایید.

این طرح به دنبال پروژه قبلی ما با خانم دکتر عیوضی انجام شده است. در پروژه قبلی ما با روش فاژدیسپلی آنتی‌بادی تک زنجیره با قدرت اتصال بالا بر علیه CD25  که یک مولکول سطحی سلولهای سرطانی است بدست آوردیم. کاربرد این آنتی‌بادیها در تشخیص و درمان تومور می‌باشد. در این تحقیق با خانم دکتر سپیده غنی بدنبال بررسی مولکولهای مؤثر یا نقاط اتصال آنتی‌بادی با CD25  با بیوانفورماتیک بودیم که بخوبی انجام شد.

  •  توضیحاتی در خصوص دستاورد های طرح و نوآوری آن بیان بفرمایید.

آنتی‌بادی مورد مطالعه در حجم آزمایشگاهی تولید شده است.

  • ذینفعان این پروژه چه سازمان ها، شرکت ها و وزارت خانه هایی هستند؟

شرکتهای تولیدکننده کیت تشخیصی، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم‌پزشکی

  • در خصوص پروژه های آتی که تکمیل کننده این پروژه هستند بفرمایید.

میتوان مواد نشانگر را برای تشخیص سلولهای سرطانی به این آنتی‌بادی متصل کرد و همچنین می‌توان داروهای شیمی‌درمانی را به این آنتی‌بادی متصل کرد تا اختصاصاً تومور را هدف قرار دهد.

لینک پادکست طرح مطالعه محاسباتی میانکنشهای پروتئین CD24 و anti-CD24 scFv طراحی شده با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک شبیه سازی مولکولی و داکینگ و تایید آن باSPR

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 139492
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تنظیمات قالب